Ngày: Tháng Sáu 5, 2019

Công nghệ

2 cách tách File PDF bằng Foxit Reader hoặc phần mềm miễn phí

2 cách tách File PDF đó là sử dụng Foxit Reader hoặc sử dụng phần mềm miễn phí. Hiện tại có 2 cách để tách File PDF thành nhiều trang khác nhau theo ý thích của bạn, bạn có thể tách các trang ra để dễ sử lý khi cần dùng đến do đó hôm […]

Read More
Công nghệ

Hướng dẫn cách nối File PDF dễ dàng và nhanh chóng.

Cách nối File PDF từ nhiều file khác nhau thành 1 file dễ dàng và nhanh chóng không cần phần mềm.Đây là cách gộp 2 hay nhiều File PDF thành 1 file duy nhất dễ dàng nhanh chóng. Đầu tiên bạn có thể tuy câp link sau: https://pdfcandy.com/vn/merge-pdf.html Bạn truy cập vào link trên sau […]

Read More